Bibox | NEST 活动结束公告

尊敬的用户:

“交易奖社区奖三重大奖,参与即得NEST!” 活动已经圆满结束,恭喜获奖用户。

奖励将于北京时间2020年6月3日24:00之前全部发放完毕,请所有符合奖励条件的用户前往“资产管理-我的钱包-我的账单”查看。

由于获奖用户人数较多,我们仅在此列出50名获奖用户。

1****263 1****659 1****898 1****727 1****854
1****463 1****665 1****926 1****718 1****278
1****635 1****675 1****541 1****207 1****071
1****933 1****688 1****888 1****461 1****713
1****245 1****690 1****869 1****586 1****860
1****195 1****693 1****794 1****067 1****929
1****975 1****678 1****217 1****263 1****240
1****627 1****680 1****489 1****574 1****644
1****725 1****694 1****239 1****128 1****244
1****392 1****806 1****225 1****873 1****045

活动链接:交易奖社区奖三重大奖,参与即得NEST!

Bibox团队

官方网站:https://www.bibox.com/

2020年5月29日

Bibox社群
 
微博: Bibox资讯
Telegram: Bibox官方中文群
微信:Bibox-xihajun
 
扫码获取Bibox App:
 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注